Skolehuset

Træningstider udendørs
Lukket hold. 6 tirsdage 15-16
September til Oktober
Træningstider indendørs

Januar til Januar
Tilmelding
Benyt vore elektroniske indmeldelses formular
Kontingent:
Kr. 200,00 - 2 gange årligt